ankara çiçekçi, ankara çiçekçilik

İLK AÇAN ÇİÇEKLER

Köylüler ve taşrada yaşayan bütün fakir ahali için kış bir yokluk ve yoksunluk mevsi­midir. Evlerinde yiyecek az­dır, yakacakları bitmek üze­redir. Her geçen gün onları biraz daha kuvvetlenen bir ilkbahar özlemiyle yanıp tu­tuşturur. Evet ilkbahar geldi mi> kışın bütün güçlükleri unutulur. İnsanlar ve bütün tabiat yeni mevsimi büyük bir neşe içinde selâmlar.] Bu sevincin ilk belirtisi şüp­hesiz ki daha ilkbahar girme­den açan ilk çiçeklerdir. Hat­tâ bazıları yeni yılın baş­langıcında açar, kışın bütün soğukluğuyla kucaklaşırlar. Ama onların böyle birdenbi­re ortaya çıkışı aldatıcıdır. Çok soğuk günler henüz sona ermemiştir. Ancak, güzel günlerin müjdecisi olan bu çiçekleri görür görmez yüzümüz güler. Hele botanikçiler bu «erkenci» çiçeklerin yaşayışıyla yakın­dan ilgilenirler. Onlar bu tip çiçeklerin genel çiçeklenme zamanı gelmeden neden v , hasıl açtıkları sorusuyla uğraşır durur.Önce yukarıdaki soruyu ele] alalım. Evet yetişme şartları­nın bu kadar zor olduğu bir mevsimde bu çiçekler naşı olup da açabilirler. Sebebi ol­dukça basittir. Çünkü bunlar daha geçen kışın başlarında, hattâ sonbaharda gelecek soğuklar için besin depo etmişlerdir.Bu besinlerden bel I i başlısı nişastadır. Nişasta köklerde ya da bitkinin öteki toprakaltı bölümlerinde birikmiştir. Bit-: ki soğuk topraktan dışarıya doğru boynunu uzatmaya başlar başlamaz bu depo edilmiş besinler onun yardımına ko­şar ve hava şartlarının şidde­tine karşı korunması için bitkiye gerekli enerjiyi sağlar. Niçin erkenden çiçeklenirler sorusuna gelince... Birçok durumda, özellikle dağ ya­maçlarında yaşayan bitkilerde bu bir ışık alma meselesi­dir. Bütün bitkilerin besinle­rini -yapabilmek, büyümek için güneş ışığına ihtiyaçları vardır. Dağ yamaçları gibi bol güneşli yerler bu yüzden çok elverişlidir. Dağ lâlesinin daha ağaçların yaprakları ortaya çıkmadan çiçeklenmesinin sebebi de budur

ÇİÇEKLER


TELEFON NUMARAMIZ
0 312 999 TT 99
0 312 888 RR 88
MENÜ
  gül ANASAYFA
  gül BUKETLER
  gül ARANJMANLAR
  gül CAM MİKA TANZİMLER
  gül ÇELENKLER
  gül GÜLLER
  gül ANNELER GÜNÜ
  gül SEVGİLİLER GÜNÜ
  gül DOĞUM GÜNÜ
  gül ÇİÇEKLERİN BAKIMI
  gül ÇİÇEKLERİN DİLİ
  gül ÇİÇEKLERİN CENNETİ
  gül SALON BİTKİLERİ
  gül KOKULU ÇİÇEKLER
  gül İLK AÇAN ÇİÇEKLER
  gül GÜLLER HAKKINDA

Ankara Çiçekçilik
Ankara çiçekçilik sitemizden en özel çiçekler siparişlerde ÇANKAYA / ANKARA
Murat HALAÇOĞLU Tarafından Hazırlanmıştır.